Tjenester

Tjenester

Kjerneboring/kumboring

Kjerneboring har flere bruksområder, alt fra boring av hull for lufteventiler i bolighus til å lage hull for andre håndverkere,

Les mer

Betongsaging

Agder betongsaging AS har sager som kan kutte hull i vegger og gulv med inntil ca. 70 cm betongtykkelse. Ta

Les mer

Wiresaging

Wiresaging benyttes som oftest til å sage ut store hull og åpninger, som for eksempel til dører, vinduer og ventilasjonssjakter.

Les mer