Wiresaging

Wiresaging

Wiresaging benyttes som oftest til å sage ut store hull og åpninger, som for eksempel til dører, vinduer og ventilasjonssjakter.

Metoden har imidlertid en rekke andre bruksområder, alt fra kutting av fjell til kutting i metall.

Ta kontakt, dersom du har behov for wiresaging.

icon4